Chia sẻ tài khoản VIP các loại

Được sử dụng các loại tài khoản vip sau :

Thanh toán chuyển khoản (Thông tin chuyển khoản).
Lệ phí 50.000 VNĐ (năm mươi nghìn đồng) / 60 ngày tham gia sử dụng .

Sau khi chuyển khoản inbox tại : www.facebook.com/khotainguyentulieudohoa

Mỗi tài khoản chỉ giới hạn số người dùng nhất định để đảm bảo tốt nhất.

Link dành cho Nhóm 1

Link dành cho Nhóm 2

Link dành cho Nhóm 3

 

-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery