Tổng hợp tài nguyên photoshop link drive

link : https://drive.google.com/drive/folders/0B_HVg1TFSg_7QnlTekRndWxibkU

Trường hợp link bị xóa do vi phạm bản quyền ( đối với thành viên nhóm vip thì có thể search y từ khóa file lên drive sẽ ra link dự phòng )

-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery