Giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh, đồ họa trong và ngoài nước gồm nhiều thể loại như : photography, manipulation, painting, typography ..