Event giảm phí donate mới 2018 Kho Đồ Họa – khodohoa.vn

Event donate khóa học vip – khodohoa.vn

stt Tên gói khóa học phí donate
1 Khóa học Ngoại Ngữ mini 2017 – 2018 1.000.000 (một triệu đồng) / 1 năm
2 Khóa học Kỹ Năng mini 2017 – 2018 1.000.000 (một triệu đồng) / 1 năm
3 Khóa học Giamdoc.net 2018-2019 3.000.000 ( ba triệu đồng) / 1 năm
4 Khóa học IELTS 2018-2019 3.000.000 ( ba triệu đồng) / 1 năm
5 Khóa học Dungmori.com 2018-2019 3.000.000 ( ba triệu đồng) / 1 năm
6 Khóa học kỹ năng 2019 (donate lẻ 100k/1 khóa học) 5.000.000 ( năm triệu đồng) / 1 năm
7 Khóa học ngoại ngữ 2019 (donate lẻ 100k/1 khóa học) 5.000.000 ( năm triệu đồng) / 1 năm

 

Event donate Kho VIP của Kho Đồ Họa – khodohoa.vn

STT Mục tài nguyên VIP phí donate STT Mục tài nguyên VIP phí donate
1 Thư viện vật liệu 3D 1.000.000 VNĐ/ 1 năm 15 CINENA 4D (xem tại đây) 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
2 Photoshop + (xem tại đây) 2.000.000 VNĐ/ 1 năm 16 Premiere 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
3 Lightroom 1.000.000 VNĐ/ 1 năm 17 Audition 500.000 VNĐ/ 1 năm
4 Illustrator 1.000.000 VNĐ/ 1 năm 18 Dreamweaver 500.000 VNĐ/ 1 năm
5 InDesign 1.000.000 VNĐ/ 1 năm 19 ANIMATE 500.000 VNĐ/ 1 năm
6 After Effects 2.000.000 VNĐ/ 1 năm 20 flash pro 500.000 VNĐ/ 1 năm
7 corel 1.000.000 VNĐ/ 1 năm 21 3ds max xem tại đây 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
8 sketbook xem tại đây 1.000.000 VNĐ/ 1 năm 22 maya xem tại đây 500.000 VNĐ/ 1 năm
9 revit xem tại đây 500.000 VNĐ/ 1 năm 23 SKETCHUP 500.000 VNĐ/ 1 năm
10 Autocad 500.000 VNĐ/ 1 năm 24 Zbrush 500.000 VNĐ/ 1 năm
11 Rhino 500.000 VNĐ/ 1 năm 25 SOLIDWORKS 500.000 VNĐ/ 1 năm
12 UNITY 500.000 VNĐ/ 1 năm 26 BLENDER 500.000 VNĐ/ 1 năm
13 INVERTER 500.000 VNĐ/ 1 năm 27 NUKE 500.000 VNĐ/ 1 năm
14 MAXWELL RENDER 500.000 VNĐ/ 1 năm 28 LUMION 500.000 VNĐ/ 1 năm

 

 

Event donate KHO PRO Kho Đồ Họa – khodohoa.vn

STT Mục tài nguyên VIP phí donate
1 ILLUSTRATOR 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
2 INDESIGN 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
3 AFTER EFFECT 2.000.000 VNĐ/ 1 năm
4 CINENA 4D 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
5 PREMIERE 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
6 AUDITION 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
7 FLASH PRO 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
8 COREL 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
9 PHẦN MỀM VÀ PLUGIN 3.000.000 VNĐ/ 1 năm
10 2D GRAPHIC (DESIGNER, DRAW, ANIMATION) 2.000.000 VNĐ/ 1 năm
11 TƯ LIỆU THÔ Ý TƯỞNG, TRANG VẬT TƯ THIẾT BỊ (DỰNG PHIM) 2.000.000 VNĐ/ 1 năm
12 3D ANIMATE, 3D VFX 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
13 AFTER EFFECTS 2.000.000 VNĐ/ 1 năm
14 NUKE – NUKEX – NUKE STUDIO 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
15 EBOOK VÀ TUT 3.000.000 VNĐ/ 1 năm
16 KỸ XẢO – VISUAL FX 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
17 SOUNDTRACK & SOUND FX 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
18 FILMMAKING 1.000.000 VNĐ/ 1 năm
19 PROJECT 2.000.000 VNĐ/ 1 năm

biểu mẫu các bảng trên : xem tại đây

Liên hệ :

www.facebook.com/hoainiem.0905180795

www.facebook.com/khotainguyentulieudohoa

hoặc SĐT : 0905180795

-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery