Tổng hợp những bộ phím tắt trên các ứng dụng phần mềm ADOBE

Khi sử dụng các phần mềm adobe sẽ kèm theo các phím tắt để giúp cho chúng ta thao tác nhanh hơn khi làm việc

Link dowload tổng hợp : https://drive.google.com/drive/folders/1Mlvnl0J2YC9CSymyTJIKuw73DO32

 

Hoặc có thể tải từng file pdf dưới từng ảnh

link : https://drive.google.com/file/u/0/d/1YfrWy5GdU-ezo-3xfOKtoGuFF1A6w4FY

link : https://drive.google.com/file/d/19l2nIh7njdl-5W7fUR98Xq84wcKiYE

link : https://drive.google.com/file/d/1SF4QEbrOTJ3dUAWbzxHsMi6SI0jc

link : https://drive.google.com/file/d/1KXh95hAuHAhX-9dFlt0IFV_O-VIc

link : https://drive.google.com/file/d/15749zVkDKNzPhyhvVmzHtgzB0ItU

link : https://drive.google.com/file/d/1PAb5IYxakp7klelsaDz18MZMI

link : https://drive.google.com/file/d/14ycVmxZYYkBoa28wJLslwYoS0Nl

link : https://drive.google.com/file/d/1R182oaDR-R30Gs8LlXCejalKz

link : https://drive.google.com/file/d/1a5UpkpzzqRikBCDv2Y4Ssld_uYRW

link : https://drive.google.com/file/d/1hjunZGMeHG9xVa0dVkeRj9YEdm

link : https://drive.google.com/file/d/1UROA593Tjwma0aeCavTWJSF0DvEj

link : https://drive.google.com/file/d/1aWo4CIR3InhEMZNDzAQ0-vnHTT

 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery