Trọn bộ Adobe 2022 2023

Adobe CC 2022 cho Windows

Adobe CC 2022 Pre-Activated cho Windows chỉ cần tải về cài đặt là sử dụng.

Adobe After Effects 2022 v22.1.1.174

Adobe Animate 2022 v22.0.2.168 (x64)

Adobe Audition 2022 v22.1.1.23 (x64)

Adobe Bridge 2022 v12.0.1.246 (x64)

Adobe Character Animator 2022 v22.1.1.127

Adobe Illustrator 2022 v26.0.3.778

Adobe InCopy 2022 v17.0.0.96

Adobe InDesign 2022 v17.0.0.96

Adobe Lightroom Classic 2022 v11.1.0

Adobe Photoshop Lightroom 5.1 (x64)

Adobe Media Encoder 2022 v22.1.1.25

Adobe Photoshop 2022 v23.1.1.202

Adobe Prelude 2022 v22.1.1.2

Adobe Premiere Pro 2022 v22.1.2.1

Adobe XD 47.0.22

link download tải về Fshare : https://www.fshare.vn/folder/D5BU4NPCBBA6

link Drive Googe (donate)https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fX0Mhp4NzFQmppUVzJkvAGEl4ue4GpPp

 

Adobe CC 2023 Full

Acrobat Pro DC 2023

Adobe Photoshop 2023

Adobe Illustrator 2023

Adobe Premiere Pro 2023

Adobe Photoshop Lightroom Classic 2023

Adobe Premiere Elements 2023

Adobe Photoshop Elements 2023

Adobe Media Encoder 2023

Adobe Bridge 2023

Adobe After Effects 2023

Adobe Character Animator 2023

Adobe Animate 2023

Adobe Audition 2023

Adobe Prelude 2023

Adobe Dreamweaver 2023

Adobe XD 2023

Adobe InCopy 2023

Adobe InDesign 2023

Adobe Premiere Rush 2023

Adobe Dimension 2023

Adobe Substance 3D Painter 2023

Adobe Substance 3D Designer 2023

Adobe Substance 3D Sampler 2023

Adobe Substance 3D Stager 2023

Adobe Fresco 2023

Acrobat Reader 2023

 

=> link download tải về fshare : https://www.fshare.vn/folder/XF52OXCMSWT6

 

Trọn bộ phần mềm Adobe 2023

chỉ trong 1 link – file 12gb.

Đã active, cài đặt dễ dàng chỉ bằng vài click chuột, không cần phải dùng các file thuốc phức tạp.

Bản Pre-activated (không cần crack)

link Fshare : https://www.fshare.vn/file/GQ3YCKGC342MN7R

 

Adobe 2023 từng file riêng

Photoshop

Premiere

After Effects

Illustrator

Animate

Acrobat

Audition

InCopyInDesign

Lightroom

ClassicSpeech to Text for Premiere

ProAdobe XD

CameraRaw

=> link Drive Googe (donate)https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1G2lFrG47iQ_s7DNg6c22gjA1ZIWJsuRM

 

Mật khẩu (password giải nén), cài đặt và thông tin hướng dẫn khác : https://docs.google.com/document/d/1b5xFdeuENeZ9IiVi0azi5pwmkfTv5o6ksjaKuPYVbfk/edit#

 

 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery