X-Ray Dog Music Collections FULL 66 CDs

X-Ray Dog Music Collection FULL 66 CDs: X-Ray Dog là nhóm nhạc chuyên viết nhạc cho những trailer phim và soundtrack cho phim của Hollywoods. Đây là bộ sưu tập toàn bộ 60 CDs nhạc của X-Ray Dog với chất lượng cao, đa số là Flac và mp3 320kbps, có một vài album là mp3 128 kbps. Chúng ta có thể sử dụng nhạc này để nghe, hoặc chèn vào các sản phẩm phim của mình tùy theo các bạn.

Content:

 • XRCD01 – New Music
 • XRCD02 – Bonz Unleashed
 • XRCD03 – Prime Cuts
 • XRCD04 – Sit Up and Listen
 • XRCD05 – Fresh Meat
 • XRCD06 – New Tricks
 • XRCD07 – Mad Dog
 • XRCD08 – A Breed Apart
 • XRCD09 + XRCD10 – Doggie Style
 • XRCD11 – Dog Party
 • XRCD12 + XRCD13 – Canis Rex
 • XRCD14 + XRCD15 – Dog Eat Dog
 • XRCD16 – Hellhounds
 • XRCD17 – Bites Barks Growls
 • XRCD18 – B.B.G. Elements
 • XRCD19 – Dog Gone Wild
 • XRCD20 – X-Ray Spex
 • XRCD21 – Best in Show
 • XRCD22 – Mighty Dog
 • XRCD23 + XRCD24 – K-9 Empire
 • XRCD25 + XRCD26 – Cerberus
 • XRCD27 + XRCD28 – Boneyard
 • XRCD29 – Dog Rock
 • XRCD30 – Alpha Dog
 • XRCD31 – Mechanimal
 • XRCD32 + XRCD33 – Dogs of War
 • XRCD34 – Top Dog
 • XRCD35 – Argos
 • XRCD36 – Anubis
 • XRCD37 – Canis Maximus
 • XRCD38 – Feed The Beast
 • XRCD39 – Night Hounds
 • XRCD40 – Woofer
 • XRCD41 – Rip Chew Gnaw
 • XRCD42 – Internal Organs (FLAC)
 • XRCD43 – Seeing Eye
 • XRCD44 + XRCD45 + XRCD46 + XRCD47 – Bite Size (FLAC)
 • XRCD48 – Bare Bones
 • XRCD49 – Scent of Evil (FLAC)
 • XRCD50 – Pet Shop (PG) (FLAC)
 • XRCD51 – Muttsketeer (PG) (FLAC)
 • XRCD52 – X Pack (PG13) (FLAC)
 • XRCD53 – Funny Bones (FLAC)
 • XRCD54 – Big Licks [320]
 • XRCD55 – Canis Optimus [320]
 • XRCD56 – Canis Destructus [320]
 • XRCD57 – Beast Break [320]
 • XRCD58 – Hot Pursuit [320]
 • XRCD59 – Dog Beds Vol. 1 – Top Chops [320]
 • XRCD60 – Dog Beds Vol. 2 – Dogma [320]
 • XRCD61 – Battle Bred (2013) [320]
 • XRCD062 – Man’s Best Friend [320]
 • XRCD063 – Every Dog Has Its Day [320]

Homepage: http://x-raydogmusic.com/

Demo: http://x-raydogmusic.com/catalog.htm

code : https://docs.google.com/document/d/18hPqBzCaZ6M0Dtx8rpiQLrd9sQoH3rVxvy2-l3g2JNA/edit


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery