Kho Miễn Phí


Gói donate E-500k (new 2023)

 • 500.000 vnd
 • thời gian sử dụng : không giới hạn
 • cập nhật mới dữ liệu : 1 năm
 • mô tả chi tiết dữ liệu : https://khodohoa.vn/event-2023.html
 • Action Photoshop, Background Photoshop, Brush Photoshop, Font, Tools, Plugin, Phần mềm nhiều loại, Photoshop Mockup PSD, Styles*.ASL   Gradients*.GRD   Shapes*.CSH   Patterns*.PAT , Texture Photoshop , Vector illustrator, Lightroom presets, Thư viện vật liệu 2d 3ds-max, Tutorial Photoshop Lightroom AE , PR ..  , 134GB Shutterstock, 400gb stock, ảnh đẹp từ mạng xã hội, stock blend retouch, After Effect, Khóa Học Đồ Họa (143 khóa học tiếng việt), graphicriver.net, creativemarket.com, creativemarket.com, Pngtree – pikbest – freepik – shuterstock – creativemarket – lovepik
 • Tải về dữ liệu : Drive Google

Gói VIP PRO

 • mô tả chi tiết dữ liệu : https://khodohoa.vn/vip-pro
 • 5.000.000 vnd / toàn bộ dữ liệu
 • 100.000 vnd / 1 bộ / 1 bài viết hoặc 1 nội dung
 • Tải về dữ liệu : Drive Google – Fshare (hỗ trợ tài khoản Fshare VIP)


Khóa Học


After Effect – Premiere pro 


Gói dành cho nhiếp ảnh, designer : 500k / năm

 • 500.000 vnd 
 • thời gian sử dụng : không giới hạn
 • thời gian cập nhật mới : 1 năm
 • Trên 10.000 bộ stock photography raw từ DSLR .. demo : https://khodohoa.vn/vip-pro/photoshop/stock-photoshop
 • Trên 1.000.000 bộ presets blend màu lightroom , presets camera raw photoshop .. demo : https://khodohoa.vn/vip-pro/lightroom/presets-lightroom 
 • Khóa học đồ họa tiếng việt và nước ngoài : 1475 Khóa Học
 • Giáo trình đồ họa
 • Dữ liệu đồ họa : photoshop, lightroom, illustrator, affter effect, premiere pro, powerpoint, indesign .. các dữ liệu stock jpeg, png, vector, background, Styles, Gradients, Shapes, Patterns dem
 • khóa học, giáo trình, phần mềm cài đặt, photoshop, lightroom, illustrator, affter effect, premiere pro, powerpoint, indesign .. các dữ liệu chi tiết stock jpeg, png, vector, background, Styles, Gradients, Shapes, Patterns, project .. 
 • Tải về dữ liệu : Drive Google – Fshare (hỗ trợ tài khoản Fshare VIP)

Thông Tin Chuyển Khoản :

1. Ngân hàng Vietcombank

Tên : Hà Quang Điện

Số tài khoản : 0651000808516


2. Ngân hàng VietinBank

Tên : Hà Quang Điện

Số tài khoản : 100868672036


Sau khi chuyển tiền xong, chụp ảnh phiếu thu hoặc tin nhắn chuyển khoản gửi lại một trong các địa chỉ sau.

Pages : Facebook Kho Đồ Họa

hoặc liên hệ SĐT : 0905180795