Các bộ Font chữ việt hóa đẹp riêng lẻ

Cập nhật 8/2023  chia sẻ Drive Google, giúp bạn có thể xem trực tiếp, minh họa từng font trước khi tải về
– link 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1MInAUr5jFuQ6nFMQDC4_CPmh7FNz4-jj?usp=sharing
– link 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1VwgX-yOo8AviHQBigBaiR0xR2Foq8pmu?usp=sharing

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload 

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload 

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload 

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload

Việt hóa bởi Impérissable Ciel link dowload

Việt hóa bởi Impérissable Ciel tải về tại đây

UVF – LH Line1 Sans Thin tải về tại đây

Font UVF – Kizo Việt Hóa tải về tại đây

Roicamonta Việt hóa tải về tại đây

Bree Serif Rerular Việt hóa tải về tại đây

iCiel Zitrone FY Việt hóa tải về tại đây

Thinpaw Việt hóa tải về tại đây

Taluhla Việt hóa tải về tại đây 

iCiel Soup of Justice Việt hóa tải về tại đây

Gotham Thin, Medium & Ultra Việt hóa tải về tại đây

Mijas Việt hóa tải về tại đây

Nabila Việt hóa tải về tại đây

Novecento Việt hóa tải về tại đây

Panton Light, Light italic, Black & Black Italic Việt hóa tải về tại đây

Pony Việt hóa tải về tại đây

San Francisco Việt hóa tải về tại đây

Alina Việt hóa tải về tại đây

iCiel Altus Việt hóa tải về tại đây 

iCiel Amerigraf Việt hóa tải về tại đây

iCiel Bambola Việt hóa tải vê tại đây 

iCiel Brush Up Việt hóa 

iCiel Cadena Black Việt hóa

Crocante Việt hóa

Finch Việt hóa 

iCiel Kermel Việt hóa

 

iCiel Pacifico Việt hóa

iCiel Qiber Việt hóa

iCiel Rukola Việt hóa

iCiel Simplifica Việt hóa

Tải nhiều hơn 100.000 font => xem tại đây <=


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery