Hỗ trợ download miễn phí tất cả item premium từ pngtree.com, freepik.com, pikbest.com

(1). Gói dùng thử 200.000 vnđ / 30 ngày sử dụng / cả 3 tài khoản :

mô tả :

 • được cấp tài khoản tự đăng nhập sử dụng
 • thời gian sử dụng được tính từ ngày nhận tài khoản
 • trong quá trình sử dụng nếu bị lỗi, chúng tôi sẽ support trong vòng 24h, quá thời gian trên chúng tôi hoàn trả gấp 2 lần tiền đã donate.
 • không áp dụng với các chương trình giảm phí donate trên pages
 • chỉ được đăng ký hoặc gia hạn tối đa 2 năm.

lưu ý :

 • đây là gói dành cho các bạn muốn dùng thử, nên chỉ được đăng ký duy nhất 1 lần / 1 tài khoản.
 • không áp dụng cho chương trình các gói gia hạn.

(2). Gói 300.000 vnđ / 30 ngày sử dụng / cả 3 tài khoản :

mô tả : 

 • được cấp tài khoản tự đăng nhập sử dụng
 • nếu bị chặn ip , chúng tôi có thể trợ giúp bằng cách tải và upload , gửi mail bạn
 • bảo hành trong suốt thời gian donate
 • được hỗ trợ tải miễn phí 5 item chất lượng cao nhất shutterstock.com, istockphoto.com, Depositphotos.com , 123RF.com, Fotolia.com, Bigstockphoto.com, vectorstock.com, Graphicstock.com

Lưu ý :

 • thời gian sử dụng được tính từ ngày nhận tài khoản
 • trong quá trình sử dụng nếu bị lỗi, chúng tôi sẽ support trong vòng 24h, quá thời gian trên chúng tôi hoàn trả gấp 2 lần tiền đã donate.
 • được hỗ trợ miễn phí thêm 10 item sau thời gian hết donate , trong 30 ngày.
 • gia hạn được +50% ngày dùng trong 5 ngày đầu tiên, từ ngày thứ 6 trở đi được tặng thêm 5 ngày dùng , kể từ lúc hết hạn dùng.
 • chỉ được đăng ký hoặc gia hạn tối đa 2 năm.

(3). Gói 1.000.000 vnđ / pngtree.com premium / 365 ngày sử dụng :

 • được cấp tài khoản tự đăng nhập sử dụng
 • nếu bị chặn ip , chúng tôi có thể trợ giúp bằng cách tải và upload , gửi mail bạn
 • Support nhanh 24/24 , bảo hành trong suốt thời gian sử dụng
 • được hỗ trợ tải miễn phí 25 item chất lượng cao nhất shutterstock.com, istockphoto.com, Depositphotos.com , 123RF.com, Fotolia.com, Bigstockphoto.com, vectorstock.com, Graphicstock.com
 • được hỗ trợ miễn phí thêm 10 item mỗi tháng, sau thời gian hết donate , trong 1 năm.
 • gia hạn được +50% ngày dùng trong 5 ngày đầu tiên, từ ngày thứ 6 trở đi được tặng thêm 30 ngày dùng , kể từ lúc hết hạn dùng.

Lưu ý :

 • chỉ được đăng ký hoặc gia hạn tối đa 2 năm.

(4). Gói 1.000.000 vnđ / pikbest.com premium / 365 ngày sử dụng :

 • được cấp tài khoản tự đăng nhập sử dụng
 • nếu bị chặn ip , chúng tôi có thể trợ giúp bằng cách tải và upload , gửi mail bạn
 • Support nhanh 24/24 , bảo hành trong suốt thời gian sử dụng
 • được hỗ trợ tải miễn phí 25 item chất lượng cao nhất shutterstock.com, istockphoto.com, Depositphotos.com , 123RF.com, Fotolia.com, Bigstockphoto.com, vectorstock.com, Graphicstock.com
 • được hỗ trợ miễn phí thêm 10 item mỗi tháng, sau thời gian hết donate , trong 1 năm.
 • gia hạn được +50% ngày dùng trong 5 ngày đầu tiên, từ ngày thứ 6 trở đi được tặng thêm 30 ngày dùng , kể từ lúc hết hạn dùng.

Lưu ý :

 • chỉ được đăng ký hoặc gia hạn tối đa 2 năm.

(5). Gói 2.000.000 vnđ / freepik.com premium / 365 ngày sử dụng :

 • được cấp tài khoản tự đăng nhập sử dụng
 • nếu bị chặn ip , chúng tôi có thể trợ giúp bằng cách tải và upload , gửi mail bạn
 • Support nhanh 24/24 , bảo hành trong suốt thời gian sử dụng
 • được hỗ trợ tải miễn phí 25 item chất lượng cao nhất shutterstock.com, istockphoto.com, Depositphotos.com , 123RF.com, Fotolia.com, Bigstockphoto.com, vectorstock.com, Graphicstock.com
 • được hỗ trợ miễn phí thêm 10 item mỗi tháng, sau thời gian hết donate , trong 1 năm.
 • gia hạn được +50% ngày dùng trong 5 ngày đầu tiên, từ ngày thứ 6 trở đi được tặng thêm 30 ngày dùng , kể từ lúc hết hạn dùng.

Lưu ý :

 • chỉ được đăng ký hoặc gia hạn tối đa 2 năm.

(6). Gói 3.000.000 vnđ / 365 ngày sử dụng / cả 3 tài khoản :

 

 • được cấp tài khoản tự đăng nhập sử dụng
 • nếu bị chặn ip , chúng tôi có thể trợ giúp bằng cách tải và upload , gửi mail bạn
 • Support nhanh 24/24 , bảo hành trong suốt thời gian sử dụng
 • được hỗ trợ tải miễn phí 50 item chất lượng cao nhất
 • shutterstock.com, istockphoto.com, Depositphotos.com , 123RF.com, Fotolia.com, Bigstockphoto.com, vectorstock.com, Graphicstock.com
 • được hỗ trợ miễn phí thêm 10 item mỗi tháng, sau thời gian hết donate , trong 1 năm.
 • gia hạn được +50% ngày dùng trong 5 ngày đầu tiên, từ ngày thứ 6 trở đi được tặng thêm 30 ngày dùng , kể từ lúc hết hạn dùng.

Lưu ý :

 • chỉ được đăng ký hoặc gia hạn tối đa 2 năm.

(7). Gói 5k / item :

 • item chất lượng cao nhất từ : shutterstock.com, istockphoto.com, Depositphotos.com , 123RF.com, Fotolia.com, Bigstockphoto.com, vectorstock.com, Graphicstock.com
 • stock (png, jpeg) và vector
 • 50k VNĐ = 11 item
 • 500k VNĐ = 120 item
 • support nhanh 24/24 , bảo hành trong suốt thời gian sử dụng
 • chúng tôi hỗ trợ bằng cách tải và upload , gửi mail bạn
 • hỗ trợ tải trước, trả tiền sau

(lưu ý : chỉ áp dụng cho người dùng đã từng donate gói có giá trị 2 triệu vnđ trở lên trong Kho Đồ Họa sau ngày 1/2/2019)


(8). Thanh toán :

chi tiết liên hệ Pages : https://www.facebook.com/graphicVN

-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery