Hỗ trợ download miễn phí tất cả item premium từ pngtree.com, freepik.com, pikbest.com

Miễn phí cộng đồng :
Mỗi tuần / 10 item : pngtree.com hoặc item freepik.com hoặc item pikbest.com

  • cách thức : bạn chỉ cần dùng tài khoản facebook , tổng hợp các link cần tải, inbox lại pages , pages sẽ dowload – upload và trả link Drive Google lại cho bạn.

 

Gói 50k / tháng : mỗi ngày / 10 item pngtree.com , 10 item freepik.com , 10 item pikbest.com

  • cách thức : tổng hợp các link cần tải, inbox lại pages , pages sẽ dowload – upload và trả link Drive Google lại cho bạn.

 

Gói 1 triệu / năm : được cấp tài khoản sử dụng : pngtree.com premium , freepik.com premium , pikbest.com premium

thanh toán :

chi tiết liên hệ Pages : https://www.facebook.com/khotainguyentulieudohoa

-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery