Hỗ trợ download miễn phí tất cả item premium từ png-tree , free-pik, pik-best

Gói mini item (mua lẻ item)


Từ ngày 1/8/2022 Free-pik tăng giá dịch vụ lên 50% (từ 10 Euro / tháng lên 15 Euro / tháng) nên Kho Đồ Họa sẽ ngưng nhận donate gói tháng.


(3). Gói 990.000 vnđ / png-tree premium / 1 năm sử dụng

(gia hạn từ lần 2 giảm còn 500k)

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

(4). Gói 990.000 vnđ / pik-best premium / 1 năm sử dụng

(gia hạn từ lần 2 giảm còn 500k)

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

(5). Gói 1.500.000 vnđ / free-pik premium / 1 năm sử dụng

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

(6). Gói 3.400.000 vnđ / 1 năm sử dụng / cả 4 tài khoản

(gia hạn từ lần 2 giảm còn 2.500k)

 • png-tree premium + và free-pik premium + và pik-best premium + và love-pik premium

mô tả : 

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

Các bạn có thể xem chi tiết tại đây : https://docs.google.com/document/d/1TD0gTglr9JEFwFvI7E5OMd7Wx7lXovG4X0LlNDQAfHs/


(7). Thanh toán :

 • 1. Ngân hàng Vietcombank
  Tên : Hà Quang Điện
  Số tài khoản : 0651000808516
 • 2. Ngân hàng VietinBank
  Tên : Hà Quang Điện
  Số tài khoản : 100868672036

chi tiết liên hệ Pages : Kho Đồ Họa


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery