Hỗ trợ download miễn phí tất cả item premium từ png-tree , free-pik, pik-best

Gói mini item (mua lẻ item)


(1). Gói 300.000 vnđ / 30 ngày sử dụng / cả 3 tài khoản :

 •  png-tree premium + và free-pik premium + và pik-best premium ( riêng love-pik premium hỗ trợ thêm)
 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

(3). Gói 990.000 vnđ / png-tree premium / 1 năm sử dụng :

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

(4). Gói 990.000 vnđ / pik-best premium / 1 năm sử dụng :

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

(5). Gói 1.490.000 vnđ / free-pik premium / 1 năm sử dụng :

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

(6). Gói 2.990.000 vnđ / 1 năm sử dụng / cả 4 tài khoản

 • png-tree premium + và free-pik premium + và pik-best premium + và love-pik premium

mô tả : 

 • được cấp tài khoản id/pass tự đăng nhập sử dụng

Các bạn có thể xem chi tiết tại đây : https://docs.google.com/document/d/1TD0gTglr9JEFwFvI7E5OMd7Wx7lXovG4X0LlNDQAfHs/


(7). Thanh toán :

 • 1. Ngân hàng Vietcombank
  Tên : Hà Quang Điện
  Số tài khoản : 0651000808516
 • 2. Ngân hàng VietinBank
  Tên : Hà Quang Điện
  Số tài khoản : 100868672036
 • Momo :
  0702682781 (Ha Quang Dien)

chi tiết liên hệ Pages : Kho Đồ Họa


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery