Optical Flares v1.0.8 for Nuke 7, Nuke 8 + Pro Presets 1 + 2 (Win/Mac/Linux)

Optical Flares v1.0.8 for Nuke 7, Nuke 8 (not *C*)

Sau những thành công của Optical Flares cho người dùng AE, VC tiếp tục phát triển dòng sản phầm này dành cho người dùng NUKE – một phần mềm composting rất mạnh khác với giao diện làm việc dạng node. Chắc hản đây sẽ là một tin rất tôt đối với những tín đồ của NUKE.

Được xây dựng dựa trên nền tảng của Optical Flares cho AE, Optical Flare cho NUKE có đầy đủ những tính năng của bản dành cho AE và được cập nhật thêm nhiều tính năng mới với giao diện làm việc nền tảng node (node-based workflow).

Trên trang chủ của Video Copilot hôm mồng 2 tháng 7 vừa rồi đã chính thức bán sản phẩm này dành riêng cho NUKE 7 với 3 tùy chọn giá: 99.95$ cho người đã mua OF cho AE, 199.85$ cho người mua mới và 249.95$ cho cả gói gồm OF cho NUKE và Pro Presets 1 & 2.

Top Features:

 • Custom Lens Flare Generator
 • Over 100 Presets Including new Nuclear Presets + Conspiracy Presets
 • 90+ Photographic Textures & Anamorphic sprites
 • 100+ Lens Flare Presets
 • Save & Share presets
 • Custom Lens Flare Editor
 • On Lens Dirt & Real Textures
 • Visual Preset Library
 • Dynamic Edge Animations
 • Chromatic Aberration

New in v1.0.8?

 • Support for Nuke7 and Nuke8
 • Support for non-normalized depth occlusion data
 • Increased rendering and UI speed
 • Stability & Bugfixes
 • Advanced Matte Support

Minor Bugfixes and Enhancements:

 • Matte inputs are now recognized in all cases
 • Fixed UI ghosting/random crashes on Windows
 • Fixed UI ghosting/random crashes on Mac
 • Fixed PNG loader in case of broken PNGs
 • Added an option to enforce full startup without GPU support (OPTICAL_FLARES_NO_GPU flag)
 • Support alpha only mattes & roto shapes
 • Improved linux UI speed
 • Stable preset loader
 • Quadro 4000 bugfixes
 • Fixed missing lens textures in CPU rendering
 • Fixed lens texture brightness in CPU rendering
 • Fixed fringes on saturated glow
 • floating license server logs now all floating license activities and license status
 • Added support for individual flare elements

Installation: http://www.videocopilot.net/help/op…talling_optical_flares_for_nuke/installation/

code : https://docs.google.com/document/d/1xtd-9fTt2lStZc1UMIOvHiiXu2ZSAvhCeFnH9mocmlc/edit


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery