Một số tác phẩm tranh cắt giấy kirigami của các bạn Việt Nam

Phần tranh đóng khung + ánh sáng đèn led .. gọi là Light Box

Hướng dẫn làm => xem tại đây <=

 

Phần tranh cắt giấy thể loại : 0 độ – 0 degre

và Stencil thì dùng ảnh của một người, rồi chỉnh qua các phần mềm corel, photoshop, illustrator .. sau đó cắt

Phần Mô hình làm bằng giấy

=> xem thêm tại đây 

 

Phần mô hình cắt giấy 360 độ

=> xem thêm tại đây


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery