Một số video tutorial kỹ năng trong photoshop

Tổng hợp 1 số video hướng dẫn có liên quan đến việc ứng dụng STYLES*.ASL – GRADIENTS*.GRD – SHAPES*.CSH – PATTERNS*.PAT vào thực tế trong photoshop

cách tạo hiệu ứng chữ 3D gold

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/TNG4VRZCIAM1


cách tạo hiệu ứng chữ 3D

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/1I9EZH63OXES


cách tạo hiệu ứng chữ 3D

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/UJVHJZ37E43U


cách tạo chữ hiệu ứng ánh sáng đèn – neon light

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/3B21QDDHZ8WM


cách tạo icon 3D

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/GR8KUBPB8WN7


cách tạo logo 3D

link video dự phòng : https://www.fshare.vn/file/ZFVVHIS8GE9T


cách tạo hiệu ứng ảnh với SHAPES*.CSH trong photoshop

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/9HD47E454SFH


cách tạo hiệu ứng ảnh trong photoshop

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/6UHNJF9OGZ9Z


cách tạo hiệu ứng ảnh trong photoshop

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/OZMU4SD5E8OI


cách tạo hiệu ứng ảnh nghệ thuật với SHAPES*.CSH trong photoshop

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/8PNV4NMXLWF3


tạo hiệu ứng ảnh nghệ thuật với brush trong photoshop

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/62I4SBWF2P5C


tạo hiệu ứng trong photoshop

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/4ASUNERC7MBE


tạo pattern trong photoshop

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/F564THOO4BU2


ứng dụng pattern vào thực tế

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/IE8NDJCRMIFC


tạo hiệu ứng chữ nghệ thuật với pattern – ứng dụng pattern vào thực tế

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/51H1FRC2ZKJS


ứng dụng texture – overlays vào thực tế blend ảnh

link video dự phòng https://www.fshare.vn/file/2YDNXHAN7RW2


hướng dẫn cách sử dụng brush

link video dự phòng : https://www.fshare.vn/file/HY4FHUJUD1RG


hướng dẫn add action vào photoshop

link video dự phòng : https://www.fshare.vn/file/US3Q7JRX6PSK

 

 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery