Tổng hợp một số pattern kirigami

Link Google Drive

định dạng file : vector (eps AI) -> sắp tới có thời gian sẽ cover và cập nhật thêm link stock jpeg, png

Link dowload mới cập nhật 6/2018 
Link dowload 1 

Link dowload 2 

Một số bộ khác , link fshare ở cuối mỗi bài

 

https://www.fshare.vn/file/EB36F9QMPGRA

https://www.fshare.vn/file/SHR663OW83GS.

https://www.fshare.vn/file/HAOCBDJDZJFB

https://www.fshare.vn/file/Y7S4X4IUKYTY

https://www.fshare.vn/file/JWNB95OO48KV

https://www.fshare.vn/file/65WUBN5EDEJA

https://www.fshare.vn/file/ZRJ4NO6JWNCG

https://www.fshare.vn/file/RWXPI4Q6CUZ8

http://www.fshare.vn/file/9GAPI2KDTTE8

https://www.fshare.vn/file/8VINH674OV17

https://www.fshare.vn/file/5XZYHCXDUS8H

https://www.fshare.vn/file/M8XRRAU61B94

https://www.fshare.vn/file/1P7M93FNN4BW

https://www.fshare.vn/file/FDAZXDRFLG8G

https://www.fshare.vn/file/U3KAHAQKBMV9

https://www.fshare.vn/file/3KEX982B7QUQ

https://www.fshare.vn/file/EV29XM1YKKXQ

https://www.fshare.vn/file/LM39SWUCV5R4

https://www.fshare.vn/file/D9U9G9M3AXKP

https://www.fshare.vn/file/99984NLT2J76

https://www.fshare.vn/file/SGMID3YDP6GH

https://www.fshare.vn/file/5VRTNH663KBK

https://www.fshare.vn/file/OKJQRDB5HPTR

https://www.fshare.vn/file/6BU1CDI9F1O3

https://www.fshare.vn/file/TUHMDO342P2V

https://www.fshare.vn/file/DW5R53PZO48I

https://www.fshare.vn/file/FKAFYEQ9T1EP

https://www.fshare.vn/file/6NLN93AYRLEY

http://www.fshare.vn/file/OXCNYMWHD6HM

http://www.fshare.vn/file/KUAN2568AJL3

https://www.fshare.vn/file/G54UOMRQ41KF

https://www.fshare.vn/file/EI4Q42O1QEFQ

https://www.fshare.vn/file/F7DZN2XCKJRW

https://www.fshare.vn/file/LT2H2LHD5BTZ

Animated Drop Shadow Effect 3384332

 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery