AESCRIPTS BUNDLE 6 2023

Includes:

DOF PRO v1.0.1for After Effects Win/Mac
Aescripts Monospacer v1.2.4 Win/Mac
Aescripts LongShadow 2 v1.1 Win/Mac
Aescripts Lockdown v2.8.7 Win/Mac
Aescripts HandyCam v1.2.3 Win/Mac
Aescripts Hacksaw 1.0.2 Win/Mac
Aescripts Glitch Control v1.0.3 Win/Mac
Aescripts Geometric Filter v1.1.0 Win/Mac
Aescripts Effect Matte v1.3.8 Win/Mac
Aescripts Discotext 1.2.4 Win/Mac
Aescripts Digit Fiddler v1.3.8 Win/Mac
Battle Axe Overlord v1.24
Aescripts Bendio 1.0 [WIN]
Aescripts ColorSwap 1.0 (Win/Mac)
Aescripts Faux Parent 1.1 (Win/Mac)
Aescripts 3D Primitives Generator 3 (Win/Mac)

 

  • Tính năng xem chi tiết tại : http://aescripts.com/
  • Tải về trọn bộ miễn phí Fshare :
  • https://www.fshare.vn/file/T9G9M27KXSSE
  • Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

Xem thêm các nội dung chủ đề => AESCRIPTS


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery