Cách sử dụng brush trong photoshop

Đinh dạng của brush thường có đuôi .abr
Vào photoshop – >

– Bước 1 : mở thanh Brush tool (phím tăt B)

– Bước 2 : bấm vào kí hiệu như số 2 trên ảnh demo bên dưới

– Bước 3 : Bấm vào Load Brushes .. sau đó tìm tới đường dẫn file lưu trữ .abr trước đó ở máy tính.

Cần trợ giúp inbox lại để hỗ trợ giúp đỡ

hoặc xem video để xem cách load brush ở 2:01s


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery