Tổng hợp một số Stock để tập ghép ảnh manipulation đẹp

link dowload : https://www.fshare.vn/file/2REGR9M3AWHE

Một số tác manipulation của Ray-A

link dowload tài liệu thực hành

link dowload tài liệu thực hành 

link dowload tài liệu thực hành

link dowload tài liệu thực hành

 

link dowload tài liệu thực hành 

link dowload tài liệu thực hành 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery