Tổng hợp tài nguyên photoshop link drive

link : https://drive.google.com/drive/folders/0B_HVg1TFSg_7QnlTekRndWxibkU

Trường hợp link bị xóa do vi phạm bản quyền ( đối với thành viên nhóm vip thì có thể search y từ khóa file lên drive sẽ ra link dự phòng )

Tài Nguyên cập nhật mới tháng 7/2018

Khóa học tiếng anh và lập trình phần 1 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/110_d3E8SsHnFX6T5mwIXcNnEDFilMlyB
Khóa học tiếng anh và lập trình phần 2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dK_JTEXASvOpJJkEIghZZeQpbw4lRXgg
.. phần 3 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PIbeU74Z1c6kJm9QcWU_PQkVMDMjGnQx
.. phần 4 (9,3TB) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jYS8Qixyc9mZ7HemCvS5pRZxQa-JVV0-
Tài liệu nhiếp ảnh –  photoshop https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1085U4GsdtdmMY1fw-cwzgnmtY39oxVfa
Tài liệu MARKETING https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kj2t6pol_xQYnsZrUdjCFkoX1UFm285E
Vật liệu kiến trúc,3Dsmax,REVIT,SETCHUP.. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XBIIlbU7WhpE-bv7se2mbEoEcY3Tvfae
Kho nhạc : EDM , trữ tình, remix .. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r4dvuCLlX0zROl7tjfZlgMDuNURl9r32
18+ (full 300GB link Fshare) https://drive.google.com/drive/folders/0B0Sq8Za7dFpsX2dFS1J1eDVTdHM
Tổng hợp eboook https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GhS8cXdPd738pLw1c3aZ67NSOOpMDMK-
Project – After Affect – video hive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QaN1ZlMNIuSE0CU-ZHVDpL8UbNeux8l0

pass : VH-MicdesignCollection12/2016

1TB – Project – After Affect https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NCIqbm7Gmrc_jbpZlQBFFcA2CZ1MvN2Q
Plugin After Affect gfxviet https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pVJd3FhpGhYa7NPdYBblCucWTfSFqcxE

 

Kho 300TB : https://drive.google.com/drive/folders/1oCMgJeBc55NuEasPcgwjx2FuPdQd8neu?usp=sharing  (update 23/3/2020)
Kho Nhạc và tài nguyên dựng phim 750GB : https://drive.google.com/drive/folders/1E9_y87VIOahk99Kp5QlKjjvyhTeoKTBV (update 23/3/2020)


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery