Blendermarket Autorig v3.69.25 Geo Scatter 5. 4.0 and Photographer 5.3.2

 

Blendermarket là một kho báu dành cho các nghệ sĩ và nhà phát triển đang tìm cách nâng cao trải nghiệm phần mềm Blender của họ. Trong số các dịch vụ của nó có các plugin và tập lệnh đóng vai trò là công cụ mạnh mẽ để nâng cao năng suất và khả năng sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về ba công cụ nổi bật: Autorig v3.69.25, Geo-Scatter 5.4.0 và Photographer 5.3.2.

 

Autorig v3.69.25 là một công cụ gian lận được thiết kế để đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình thổi hồn vào các mô hình 3D. Các nghệ sĩ được hưởng lợi từ plugin này bằng cách tạo ra các giàn khoan phức tạp cho các nhân vật và sinh vật mà không bị sa lầy vào sự phức tạp về mặt kỹ thuật. Việc thiết lập thật dễ dàng – chỉ cần định vị các điểm giàn phù hợp với mô hình của bạn và chỉ với một cú nhấp chuột, nhân vật 3D của bạn đã sẵn sàng di chuyển.

 

https://www.fshare.vn/file/IFBXLU7874NN

https://www.fshare.vn/file/IFBXLU7874NN


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery