FORMWARE 3D SLICER 1.1.4.5 WIN

Formware 3D Slicer là phần mềm hỗ trợ và tạo lát cắt In 3D. Nó tương thích với các thiết bị từ các thương hiệu sau: ASIGA, Kudo 3d, Wanhao, Anycubic, Phrozen, Elegoo, Epaxx, NanoDLP, Peopoly và nhiều nhà sản xuất máy in LCD/DLP thông thường khác.

Các tính năng của Formware 3D Slicer

 • Tự động tạo cấu trúc hỗ trợ
 • Hỗ trợ có thể kéo với hiệu chỉnh sau tự động
 • Hỗ trợ có thể được biểu diễn dưới dạng đường hoặc điểm
 • Các góc/bề mặt được phân loại là quan trọng có thể được chỉnh sửa và thậm chí loại bỏ
 • Tự động làm rỗng đối tượng (“làm rỗng lưới”)
 • Tạo lỗ thoát nước để thoát nhựa
 • Gương và chia tỷ lệ đối tượng với sự hỗ trợ của chúng
 • Tự động thêm hỗ trợ bên trong cho các đối tượng rắn
 • Nhập và xuất .stl, .obj, .ply, .amf, .gcode, .photon, .cws và các tệp dự án
 • Chức năng sao chép đối tượng và hỗ trợ
 • nhiều phím tắt để làm việc nhanh

 

Link tải về dữ liệu miễn phí Fshare :

https://www.fshare.vn/file/LVBQFPXCLPI4

Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery