Tổng hợp các ứng dụng ADOBE theo từng file lẻ

ADOBE INDESIGN WIN

ADOBE PROFESSIONAL WIN

Professional CC.iso : https://www.fshare.vn/file/PZJFBWF53SFG

ADOBE SPEEDGRADE WIN

SpeedGrade.exe : https://www.fshare.vn/file/UWPH2LLT3Q44

ADOBE MEDIA ENCODER WIN

MediaEncoder.exe : https://www.fshare.vn/file/5K3J3J5VRTNH

ADOBE LIGHTROOM WIN

Lightroom 5.0.iso : https://www.fshare.vn/file/WBIFBZQGR9M6

Lightroom CC 6.6 .rar : https://www.fshare.vn/file/5BXF3SJ17PMSUK3

Lightroom 5.0

https://www.fshare.vn/file/WBIFBZQGR9M6

Lightroom 64bit full key

https://www.fshare.vn/file/WIMA817L5OO5

https://www.fshare.vn/file/SLEVXU3NPCB9

https://www.fshare.vn/file/NV5THMFX7UFA

Lightroom CC 2015 6.1

https://www.fshare.vn/file/HY5HPUXSUOMP

https://www.fshare.vn/file/REHUMBERDB8U

Lightroom portable 32bit

https://www.fshare.vn/file/7XU5XWJOI8DV

Lightroom portable 64bit

https://www.fshare.vn/file/CW9BG3UOLN9Y

ADOBE DREAMWEAVER WIN

Dreamweaver CC.iso : https://www.fshare.vn/file/51HZA5MG4X4G

ADOBE MUSE WIN

Muse.7z : https://www.fshare.vn/file/RWXRPXBH9JL6

EDGE ANIMATE WIN

Edge Animate.exe : https://www.fshare.vn/file/PUVJQVVJRZCI

ADOBE AFTER EFFECT WIN

Affter Effects CC.iso : https://www.fshare.vn/file/XIIRY96TAOA3

After Effects CC 2018 v15.0 Full.rar : https://www.fshare.vn/file/H1GTK3GPXABEVWM

ADOBE AUDITION WIN

Adobe Audition CC 2018 v11.0 full.rar : https://www.fshare.vn/file/SEC8WJOLM232Q9S

Audition CC 2014.zip : https://www.fshare.vn/file/FW2AWIJTBTXV

Adition CC 2014.zip : https://www.fshare.vn/file/E7IMFX5LCO2Z

ADOBE PHOTOSHOP WIN

Adobe Photoshop CC 2018 v19x64.rar : https://www.fshare.vn/file/48IMABEREFNO7NG

Adobe.Photoshop.CC.2018.v19.0.0.165×86.rar : https://www.fshare.vn/file/JAJKXQKF68DW85O

photoshop cc 2015 32 bit.zip : https://www.fshare.vn/file/JQVXSWWHHQVX

photoshop cc 2015 64 bit.zip : https://www.fshare.vn/file/43SHQW6TAROT

Photoshop CC 2017 32bit.zip : https://www.fshare.vn/file/NV6Y38JTALVBMZV

Photoshop CC 2017 64bit.zip : https://www.fshare.vn/file/AG69E2P8OG1FRAT

Photoshop cs6 full key

https://www.fshare.vn/file/CKIK3DDHZ93D

https://www.fshare.vn/file/VNEO1TR4WZX

Photoshop cc full crack

https://www.fshare.vn/file/6HK7Z5HPSK7Y

https://www.fshare.vn/file/TE6FAWGBV9DQ

https://www.fshare.vn/file/RDCBB95NJHIV

PhotoshopPortable

https://www.fshare.vn/file/ZQC8WLXLXOB8

https://www.fshare.vn/file/7UGC36BRLEZG

https://www.fshare.vn/file/WM3C7OH62H1F

ADOBE PREMIERE PRO CC WIN

Adobe Premiere Pro CC 2018 v12.0.0 Full.rar : https://www.fshare.vn/file/LPGWWHIQZFWYU4O

Premiere CC.iso : https://www.fshare.vn/file/EFNO7PNXF2P3

ADOBE ILLUSTRATOR WIN

Adobe Illustrator CC 2018 v22.0.0 X64.rar : https://www.fshare.vn/file/2MPDH1EOV5QZKL1
Adobe Illustrator CC 2018 v22.0.0 X86.rar : https://www.fshare.vn/file/8DV2DEKE1P5D33U

Illustrator CC 2015 Setup 32bit

https://www.fshare.vn/file/QQ8L149LYTXZ

https://www.fshare.vn/file/GQ1P8PJE2UTB

Illustrator CC 2015 Setup 64bit

https://www.fshare.vn/file/8F7HJXVBKQOV

https://www.fshare.vn/file/RMLSWXQLG7E4

Illustrator 32bit Portable

https://www.fshare.vn/file/L15ASSEDA25A

ADOBE PRELUDE WIN

code : https://www.fshare.vn/file/X7WODKIK15C3


Patcher / Cr@ck

[1.4GB] cr@ck adobe CC 2017 : https://www.fshare.vn/file/FEI1CFQ9QLLWIKZ

[1.4GB] Auto Patcher Adobe CC 2017 : https://www.fshare.vn/file/1TS7DWADO49M

full cr@ck adobe : https://www.fshare.vn/file/8CSPW7VN93DB

Full cr@ck lightroom – photoshop – illustrator : https://www.fshare.vn/file/8G8KWLZXF1MR

huong dan cr@ck cc 2017 : https://www.fshare.vn/file/9CO21Q9T2KDX


video hướng dẫn cr@ck all adobe : https://www.fshare.vn/file/TR1NV73LF4W2


hướng dẩn gỡ sạch toàn bộ các phần mềm adobe : https://www.fshare.vn/file/R2Q6E8PKF8IN


Bạn muốn tìm tải từng ứng dụng lẻ : xem tại đây


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery