Tổng hợp phần mềm ứng dụng Adobe Portable không cần cài đặt

  • Tải về giải nén , tìm file .exe và chạy là có thể sử dụng ngay.
  • khác nhau cơ bản giữa bản này và bản full setup là không cập nhật
  • bản portable này khá nhẹ, dùng khá ổn định

 

Adobe Photoshop 2023 v2460573 Portable

fshare.vn/file/YTWVCTS9LYQI

Adobe Photoshop Portable 2022 v23.3.2.458 + Neural Filter (

pass : taiwebs.com)

https://www.fshare.vn/file/3SHR53P3X82D

 

Mac : Lightroom cc 64bit portable.rar : https://www.fshare.vn/file/HX1ZO4AT1B8Y

Mac/Win : Photoshop CC portable.rar : https://www.fshare.vn/file/21O1SOQEJ6XW

Win : Illustrator 32bit Portable.rar : https://www.fshare.vn/file/K4KAFZGYA6R1

Win :  Illustrator 64bit Portable.rar : https://www.fshare.vn/file/XT2J9DTS68DW

Win : Illustrator cs6 Portable.rar : https://www.fshare.vn/file/BVAIE8OI61BA

Win : After Effect cs6 Portable : https://www.fshare.vn/file/8UE6CXDSJ4LE
Win : Photoshop Portable : https://www.fshare.vn/file/WM3C7OH62H1F

key After Effect cs6 64bit portable.txt : https://www.fshare.vn/file/FDB8VJQSIWPJ


Link Drive update 2019 : https://drive.google.com/drive/folders/1N19uTFyIrL-R5Uy2LeC5vd30MLqoS3Hk


Muốn sử dụng bản cài đặt đầy đủ full cr@ck : xem tại đây 

file/d/11U2GUTyyw-5fIPh8MwXa6J4DLI5xLymw


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery