Cách chuyển Presets của Lightroom thành Presets Camera Raw của Photoshop

Rất nhiều bạn hướng dẫn cách chuyển đổi Presets Lightroom sang Presets Photoshop Camera Raw và ngược lại , ở đây mình giới thiệu một số video bạn có thể tùy chọn xem .
TUT 1 Tác giả : Nhat Photoshop

TUT 2 Tác giả : Nguyễn Hoàng Phúc

 

TUT 3 Tác giả : Thai Light Photography

Ở đây Kho Đồ Họa có chia sẻ một số bộ presets camera raw : xem tại đây
và một số bộ presets lightroom cho các ban cần để thực hành : xem tại đây


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery