Layered PSD Text Effect vol 1

Embroidery Jeans Action

https://graphicriver.net/item/embroidery-jeans-action/45553393

Tải về dữ liệu miễn phí Fshare :

https://www.fshare.vn/file/9PFRAVBO5C32

Tải về miễn phí với link Dropbox :

https://www.dropbox.com/scl/fo/yfickbjsc02qjx23dbt54/h?rlkey=mwz8lw4m6enneotgrb85m2g8h&dl=0

Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-50k

Video hướng dẫn cách sử dụng chỉnh sửa nhanh các file Psd Mockup Effect

Stamp Leather – Text Effect

https://graphicriver.net/item/stamp-leather-text-effect/45606185

Tải về dữ liệu miễn phí Fshare :

https://www.fshare.vn/file/SIYXMZW7Z6L6

Tải về miễn phí với link Dropbox :

https://www.dropbox.com/scl/fo/ey72k14qaptwt6s61kfqw/h?rlkey=kcyffvvm0ixfd8vdido4az62w&dl=0

Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-50k

Video hướng dẫn cách sử dụng chỉnh sửa nhanh các file Psd Mockup Effect

Vintage Story Photo Effect

https://elements.envato.com/vintage-story-photo-effect-87Y9SFU

Tải về dữ liệu miễn phí Fshare :

https://www.fshare.vn/file/O2ZH4X3DAZV4

Tải về miễn phí với link Dropbox :

https://www.dropbox.com/scl/fo/49fh4h8zt346sis0qrmn9/h?rlkey=80ahvn11g5xwywiewzm7700y0&dl=0

Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-50k

Video hướng dẫn cách sử dụng chỉnh sửa nhanh các file Psd Mockup Effect

Water drop photo effect

https://elements.envato.com/water-drop-photo-effect-5UQJ98K/preview/4

Tải về dữ liệu miễn phí Fshare :

https://www.fshare.vn/file/8M3B2ZMTY38M

Tải về miễn phí với link Dropbox :

https://www.dropbox.com/scl/fo/lmpaorzkbqnxpwnrxd06c/h?rlkey=u60t5muh3ulna45815dhybu7z&dl=0

Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-50k

Video hướng dẫn cách sử dụng chỉnh sửa nhanh các file Psd Mockup Effect

Retro photo style photoshop effect

https://elements.envato.com/retro-photo-style-photoshop-effect-NK6PDT8/preview

Tải về dữ liệu miễn phí Fshare :

https://www.fshare.vn/file/TXZUY257AKRV

Tải về miễn phí với link Dropbox :

https://www.dropbox.com/scl/fo/zkujblyfs4jnln65cm0e9/h?rlkey=55kf88ux8d2pml5mh0szh6ugi&dl=0

Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-50k

Video hướng dẫn cách sử dụng chỉnh sửa nhanh các file Psd Mockup Effect


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery