Wedding Bundle 2013 AE Projects

Nhân dịp mùa cưới 2013 đã đến, mình re-upload và tập trung lại tất cả những projects AE mình có và được post trên diễn đàn vào đây để các bạn dễ tìm kiếm!

 

Bao gồm các projects sau:

Happy Wedding V1: http://videohive.net/item/happy-wedding/310112

Happy Wedding V2: http://videohive.net/item/happy-wedding-v2/1747634

Hearts Clean Wedding Slideshow: http://videohive.net/item/hearts-clean-wedding-slideshow/2862508

La Vie en Rose – Wedding template: http://videohive.net/item/la-vie-en-rose-wedding-template/542940

Love Story – In Motion: http://videohive.net/item/love-story-in-motion/1258822

Our Wedding – The Complete Pack: http://videohive.net/item/our-wedding-the-complete-pack/3070198

PhotoHeart: videohive.net/item/photoheart-ae-cs4-project/77220

Wedding Book: http://www.revostock.com/After-Effects-Project/130036/Wedding-Book.htm

Wedding Flowers CS4: http://videohive.net/item/wedding-flowers-cs4/309125

Wedding Hearts CS4: http://videohive.net/item/wedding-hearts-cs4/153475

Wedding Lights: http://www.revostock.com/After-Effects-Project/69356/Wedding-Lights.htm

Wedding Moment: http://videohive.net/item/wedding-moment/423779

Wedding Particles Words: http://videohive.net/item/wedding-particles-words/139827

Wedding ScrapBook: http://videohive.net/item/wedding-scrapbook/114557

Wedding Slideshow v2.0: http://videohive.net/item/wedding-slideshow-v20/152298

Wedding Photo Album and Slideshow II: http://videohive.net/item/wedding-photo-album-and-slideshow-ii/1042762

WeddingStudio: http://videohive.net/item/wedding-studio/843476

code : https://docs.google.com/document/d/12NgLKpylQeRl8ZPqLz7ijZ_rOLyNYt2As51x9IPY8OI/edit

 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery