Boone Loves Video GEOlayers 3 MasterClass After Effects

 

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

Nguồn https://boonelovesvideo.teachable.com/

Dung lượng GB 11.15

 

Thông tin:

 

Tìm hiểu cách tạo hoạt ảnh bản đồ chuyên nghiệp trong Adobe After Effects.

 

Chào mừng đến với khóa học

Tham quan giao diện

Các tính năng của MapTiler (Không bắt buộc đối với khóa học)

Hướng dẫn bắt đầu nhanh – Tạo bản đồ trong 30 phút

Tạo một Mapcomp

Tìm dữ liệu

Vẽ các tính năng

Thêm nhãn

Làm sinh động bản đồ

Lần chỉnh sửa cuối cùng

Bộ dữ liệu khu vực tranh chấp

Tạo Mapcomps

Mapcomp hoạt động như thế nào

Cài đặt bản đồ

Bộ điều khiển Mapcomps

Bản đồ trùng lặp

Nơi tìm thông tin giấy phép


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery