CGCircuit Houdini Advanced Particle Simulations

 

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

Nguồn https://www.cgcircuit.com/tutorial/houdini-advanced-particle-simulations

Dung lượng GB 1.61

 

Thông tin:

Chào mừng bạn đến với Hạt nâng cao 1: Mô phỏng dựa trên hình học.

 

Trong khóa học này, chúng ta sẽ lấy hình ảnh động của một bàn tay đang mở bằng alembic và sử dụng nó để tạo ra các hạt. Chúng ta sẽ học cách sử dụng hình học để tạo ra các thuộc tính khác nhau và cách làm cho các hạt của chúng ta sử dụng các thuộc tính đó.

 

Chúng ta cũng sẽ học cách làm cho các hạt của chúng ta dính vào hình học biến dạng và cách làm cho các hạt chuyển từ một kiểu chuyển động này sang một kiểu chuyển động khác. Tôi cũng sẽ xem xét cách thiết lập một số vật liệu cơ bản và kết xuất mọi thứ bằng Redshift, sau đó cũng đề cập đến cách tổng hợp mọi thứ bên trong Nuke.

 

Và mặc dù khóa học này giả định rằng bạn có kiến thức làm việc về Houdini, nhưng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của các hoạt động khác nhau cũng như logic đằng sau lý do tại sao chúng ta làm mọi việc theo một cách nhất định. Vì vậy, tôi hy vọng bạn sẽ thích khóa học này và chúng ta có thể bắt đầu với bài học đầu tiên.


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery