Creating 3D Animations Game Asset Avatar Chatbot with AI

Duration: 23 Lectures ( 2h 3m ) | Size: 1.32 GB

Homepage

https://www.udemy.com/course/creating-3d-animations-game-asset-avatar-chatbot-with-ai/

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

 

Tìm hiểu cách tạo hoạt ảnh 3D, chuyển đổi 2D sang 3D, tạo nội dung trò chơi, xây dựng chatbot hình đại diện VR và 3D bằng AI

Bạn sẽ học được gì:

Tìm hiểu cách tạo mô hình 3D bằng Luma AI, Tripo AI, Sloyd AI và MasterPiece X

Tìm hiểu cách tạo hoạt ảnh cho các mô hình 3D bằng MasterPiece X, Charmed AI và Anything World

Tìm hiểu cách tạo nội dung trò chơi bằng Layer AI, Kịch bản và Trình tạo trò chơi

Tìm hiểu cách xây dựng chatbot avatar 3D bằng Chattier và tích hợp chatbot vào website

Tìm hiểu cách biến mình thành hình đại diện 3D bằng Ready Player Me và Avaturn

Tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh 2D sang mô hình 3D bằng Meshy AI và Alpha 3D

Tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh 2D sang hoạt hình 3D bằng Leia Pix

Tìm hiểu cách tạo video hoạt hình 3D bằng Krikey AI

Tìm hiểu về các ứng dụng AI trong hoạt hình 3D và tạo nội dung trò chơi

Tìm hiểu cách thực hiện chụp chuyển động bằng Deep Motion

Tìm hiểu cách xây dựng thực tế ảo bằng Skybox AI

Yêu cầu:

Không yêu cầu kinh nghiệm trước đó về hoạt hình 3D

Kiến thức cơ bản về mô hình 3D

Sự miêu tả:

Chào mừng bạn đến với Tạo hoạt ảnh 3D, Tài sản trò chơi & Avat


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery