Generative Ai For Data Engineering

Size: 2.80 GB | Duration: 6h 8m

Homepage

https://www.udemy.com/course/generative-ai-for-data-engineering/

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

 

Bạn sẽ học được gì

Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để tạo mã Python nhằm triển khai các đường dẫn dữ liệu

Sử dụng LLM để giải quyết các thách thức về tải dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu và đánh giá chất lượng dữ liệu

Tạo cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu phân tích bằng cách sử dụng AI tổng hợp

Tạo tập lệnh Python, SQL và Bash để triển khai các tác vụ kỹ thuật dữ liệu phổ biến

Yêu cầu

Làm quen với cách làm việc với dữ liệu, chẳng hạn như với bảng tính

Khả năng đọc và làm theo mã Python và SQL rất hữu ích

Sự miêu tả

Các công cụ AI tổng quát như ChatGPT, Claude và Bard đang giúp kỹ thuật dữ liệu dễ tiếp cận hơn và hiệu quả hơn. Nếu bạn làm việc với bảng tính hoặc công cụ kinh doanh thông minh nhưng không quá quen thuộc với Python hoặc SQL, thì AI tổng quát có thể giúp bạn phân tích dữ liệu và xây dựng đường ống dữ liệu của riêng bạn và các quy trình ETL/ELT. Nếu bạn là kỹ sư dữ liệu thì GenAI có thể giúp bạn tập trung nỗ lực vào miền vấn đề và thiết kế kiến trúc dữ liệu trong khi dành ít thời gian hơn để viết mã có thể được tạo bởi máy. AI và LLM sẽ không thay thế các kỹ sư dữ liệu hoặc nhà phân tích dữ liệu nhưng những người biết cách sử dụng các công cụ AI này sẽ có thể xây dựng các đường dẫn dữ liệu có khả năng và đáng tin cậy hơn nhanh hơn. Họ cũng sẽ có quyền truy cập vào một công cụ có thể giúp bạn phát triển kỹ năng lập mô hình dữ liệu và Python bằng cách cung cấp nhiều ví dụ về mã chức năng cũng như trợ giúp về các thông báo lỗi và quy trình khắc phục sự cố không hoạt động như mong đợi. Tìm hiểu Kỹ thuật Kỹ thuật Dữ liệu cũng như các Công cụ Kỹ thuật Dữ liệu Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách chia các vấn đề về kỹ thuật dữ liệu thành một loạt tác vụ có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng Python, SQL và các tập lệnh dòng lệnh được tạo bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Việc nhắc AI “tạo đường dẫn dữ liệu để thực hiện X, Y và Z” có thể sẽ không mang lại cho bạn kết quả như mong đợi.


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery