Khóa Học Giamdoc.net

Giamdoc.net

giá gốc : 24.000.000 đồng

 

Khởi tạo & setup công ty bài bản
Lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền
Tài chính, kế toán & tối ưu thuế cho giám đốc
Quyết toán thuế & Tối ưu thuế phải nộp
Lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính
Kế toán thực hành tổng hợp & báo cáo thuế

 

 

 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery