Texture overlays hiệu ứng tuyết và hiệu ứng mưa trong photoshop

code : https://drive.google.com/drive/folders/0ByPe6PqAmIadNklTbDhmUjV1Z2c


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery