Mograph Sound FX Bundle (Motion Graphic SoundFX) V1.0

This all new Sound FX pack is just about everything you need to polish off your Motion Graphics project. Swishes, Bops, Pops, and a variety of unique sounds. A whole folder of just Blips and Beeps that add a bit of retro/computer feel to the pack.

 

Đây là bộ âm thanh dành riêng cho các dự án liên quan đến Motion Graphic do Ad mua và sưu tầm từ rất nhiều nguồn. Với tổng cộng 215 files âm thanh chất lượng cao (.WAV) của những tiếng: blob, button. click, pop, swish, swosh, thud, … đủ để sử dụng cho bất cứ một dự án Mograph nào!

 

code : https://docs.google.com/document/d/1oiJYOyaEsoojZJFELwCcqn7WSVEDPoBzk0gsYVEj0u4/edit


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery