Octane Render 2022.1 for MAYA 2018 2023 Win x64

 

OctaneRender® là công cụ kết xuất GPU chính xác, không thiên vị đầu tiên và nhanh nhất trên thế giới, mang lại chất lượng và tốc độ vượt trội so với bất kỳ trình kết xuất sản xuất nào trên thị trường.

 

OTOY® tự hào nâng cao các công nghệ đồ họa hiện đại với khả năng tối ưu hóa máy học mang tính đột phá, hỗ trợ hình học ngoài lõi, tăng tốc độ lớn gấp 10-100 lần trong biểu đồ cảnh và khả năng tăng tốc phần cứng GPU dò tia RTX.

 

 

https://www.fshare.vn/folder/9YWCQDDFRAU3

https://drive.google.com/drive/folders/1156zLIEjkN2TvFWxcWvLNlSK95PYnJnf?usp=drive_link


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery