Một số bộ presets blend màu lightroom đẹp (P1)

Tác giả Thắng Việt

link : dowload

Tác giả Pham Dung 

Stock by Vu Thinh 

link dowload

Tác giả Trưởng Nguyễn

link dowload

Tác giả KaNu Phan

link dowload

Tác giả Phat Nguyen

Stock Nguyễn Thành Long

link dowload


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery