Những bộ ảnh đẹp nhận được nhiều sự quan tâm trên cộng đồng mạng Việt Nam (P1)

Phần 1 sẽ tổng hợp 10 bộ đầu tiên , kèm stock và presets để các bạn có thể thực hành tập tành blend cũng như retouch .

Bộ đầu tiên đến từ tác giả :  Mộc Quế Anh

Cảm ơn Tác giả đã chia sẻ miễn phí stock : http://www.fshare.vn/file/25BU3LHE6HJ3

code vip

Bộ thứ 2 đến từ tác giả : Sun Sabishii

Bộ này nhiều nên chỉ demo vài tấm còn lại vào đây để xem toàn bộ album 

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock http://www.fshare.vn/file/FVUE57BPB5IU

code vip

Bộ thứ 3 đến từ tác giả Quan Nguyen

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock : http://www.fshare.vn/file/JHJYXJM8Z2XB

code vip

Bộ thứ 4 đến từ tác giả Trần Tuấn

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock và presets màu trong : http://www.fshare.vn/file/D2X8Z23VYWEY

code vip

Bộ thứ 5 của tác giả Trần Tân

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock http://www.fshare.vn/file/T5ZA4EHVQQAW

code vip

Bộ 6 đến từ tác giả Trần Tiến

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock và presets http://www.fshare.vn/file/OENW86UGJ18Q

code vip

Bộ ảnh thứ 7 đến từ tác giả Duy Đỗ  có thể xem full bộ album tại đây

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock http://www.fshare.vn/file/133UQX6TAN5H

code vip

Bộ thứ 8 đến từ tác giả Hoàn Vũ Lê có thể xem full album ảnh tại đây

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock http://www.fshare.vn/file/CDH1GWYTZ7PO

code vip

Bộ thứ 9 đến từ tác giả Dung Le Nguyen  có thể xem full bộ ảnh tại đây

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock http://www.fshare.vn/file/LLWJQRBYM1YH

code vip

Bộ 10 đến từ tác giả Thanh Bình có thể xem full ảnh tại đây 

cảm ơn tác giả đã chia sẻ stock http://www.fshare.vn/file/UHK6UHNG3Q5B

code vip

 


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery