Tổng hợp tài nguyên COREL

Gồm có 6 phần

Phần 1 tiếng việt

Các phần còn lại tiếng anh

code : https://drive.google.com/drive/folders/0B04sdLWkKb5ZT2R2dEluU2JKaVE


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery