Video Tutorial Tiếng Việt hướng dẫn một số phần cơ bản trong Photoshop

Gồm có 5 Mục chính

Mục 1 gồm các mục con

Mục 2

Mục 3

Mục 4 , còn nhiều mục con bên dưới chưa kéo xuống hết

Mục 5 với 2 mục con ( bên trong nhiều mục nhỏ )

code : https://drive.google.com/drive/folders/0ByPe6PqAmIadUXM0eE1fVHM1YzA


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery