3D Animation Program Pre-Course – Vertex School

Trong bài học này, chỉ xử lý ảnh từ ảnh ghép này. Bởi vì giữa hai bài học đầu tiên và bài học thứ ba đã trôi qua một thời gian, tôi đã có những thủ thuật mới và một tầm nhìn mới về nhiếp ảnh. Tôi chỉ viết bài học này về xử lý, vì kỹ thuật chụp vẫn giữ nguyên.

Nguồn : https://www.vertexschool.com/animation-program2

Link tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery