Creating a Victorian Style Gown with Marvelous Designer

https://www.pluralsight.com/courses/marvelous-designer-creating-victorian-style-gown

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

 

Khả năng tạo ra các mô hình 3D chất lượng cao trong Marvelous Designer có thể là một lợi thế rất lớn và tiết kiệm thời gian cho các dự án của bạn. Khóa học này sẽ giúp bạn khám phá tất cả các kỹ thuật rõ ràng và ít rõ ràng hơn trong việc tạo ra hàng may mặc và phụ kiện.


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery