LinkedIn Illustrator 2024 Essential Training

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

Nguồn https://www.linkedin.com/learning/illustrator-2024-essential-training/learn-the-essentials-of-adobe-illustrator

Dung lượng 

Thông tin:

Illustrator có thể được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ thiết kế khác nhau. Vì lý do này, Illustrator Essential Training dạy các khái niệm và kỹ thuật cốt lõi có thể áp dụng cho bất kỳ quy trình làm việc nào dành cho in ấn, web hoặc nội dung sẽ tìm đường vào các ứng dụng khác. Trong khóa học này, Bậc thầy Adobe Creative Suite Tony Harmer giải thích các yếu tố tạo nên bản vẽ nghệ thuật, các hình dạng cơ bản, các đối tượng biến đổi, v.v. Tony thảo luận về đồ họa vector—đường dẫn, nét và nền—và chỉ ra cách sử dụng từng công cụ vẽ của Illustrator. Anh ấy trình bày cách kết hợp và dọn dẹp các đường dẫn cũng như sắp xếp chúng thành các nhóm và lớp. Tony cũng đề cập đến việc chỉnh sửa văn bản, làm việc với màu sắc, vẽ cọ biểu cảm, hiệu ứng, v.v. File bài tập đi kèm khóa học.


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery