Tài liệu đào tạo Dựng phim

Đây là tài liệu được xây dựng bởi filmmaking.com.vn.

Tài liệu này bao gồm những kiến thức căn bản nhất về dựng phim.

Nội dung chi tiết của tài liệu bao gồm:

 

I.Dựng phim là gì?

1.Khái niệm dựng phim

2.Ngữ pháp của dựng phim​

 

II.Các kiểu chuyển cảnh cơ bản

1.Sự cắt cảnh (The Cut)

2.Mờ chồng (The Dissovle)

3.Gạt hình (The Wipe)

4.Đưa dần vào/mất dần đi (The Fade in/out)​

 

III.Các bước cơ bản trong dựng phim

1.Chuẩn bị tư liệu

2.Tổ chức lại nguồn tư liệu

3.Xem và lựa chọn

4.Lắp ghép

5.Dựng nháp

6.Làm mịn

7.Xuất phim​

 

Chi tiết về tài liệu, các bạn vui lòng Download file đính kèm

 

Đang trong quá trình updated tài liệu này lên V2.0, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016 và publics tới cộng đồng! Những điểm mới dự kiến được updated:

  • Định nghĩa lại về Dựng phim cho phú hợp và đúng với thực tế trên thế giới
  • Update về Dựng online, offline
  • Update dựng nối tiếp
  • Update dựng montage
  • Update Các tiêu chí đánh giá một bản dựng tốt
  • Update cách xem và phân tích phim đối với người dựng phim

code : https://docs.google.com/document/d/1Zeq-RoOcUn0-gqwKvNMrq7Zz3Mcu4RQkT0Tu0O9vjek/edit

nguồn fmk.vn


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery