Tài liệu đào tạo Quay phim 2011

Tổng quan:

Đây là tài liệu đào tạo cơ bản dành cho Quay phim do chính các thành viên của filmmaking.com.vn cùng nhau xây dựng. Tuy chưa thể nói hết được hết những vấn đề của Quay phim nhưng đã nêu được những phần cơ bản của nó. Các anh chị và các bạn xem và đóng góp ý kiến để nhóm hoàn thiện hơn nữa cuốn tài liệu này, giúp nó trở thành một tài liệu hữu ích đối với tất cả những nhà quay phim.

 

Mục lục:

  • I.Các loại cảnh quay cơ bản (Basic Shot Types)
  • II.Các loại chuyển động trong quay phim
  • III.Xử lý ánh sáng trong quay phim
  • IV.Bố cục khung hình khi quay phim
  • V.Các loại góc máy trong quay phim

Download file đính kèm!

 

code : https://docs.google.com/document/d/12703XJ0FCdsUlMnTrMaH27QJCzJXqUls-U9sZVLJcFc/edit


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery