Tutorial Animate CC Lip Syncing

Tải về dữ liệu Drive Google donate gói E-500k

 

Tóm tắt

Tìm hiểu cách tự động hóa hát nhép trong Adobe Animate, giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn và cho phép bạn tạo các nhân vật hoạt hình dường như đang nói.

Avisamine là bản trình bày trực quan về âm thanh được sử dụng để hát nhép trong Adobe Animate và bạn có thể tìm thấy các hình dạng miệng được tạo sẵn trên các tài nguyên thư viện hình ảnh như Shutterstock hoặc Adobe Stock.

Tạo một biểu tượng với tất cả các hình dạng cái miệng và chia chúng thành các khung hình chính riêng biệt để đạt được tính năng đồng bộ hóa môi tự động trong Adobe Animate.

Cắt và dán các hình dạng miệng khác nhau vào các khung hình chính trong Adobe Animate, sau đó gán chúng vào dòng thời gian chính để hát nhép.

Chọn phương tiện hình ảnh thích hợp cho từng âm thanh, thêm âm thanh vào cảnh bằng cách tạo lớp mới và nhập tệp, đồng thời thêm nhiều khung hình hơn vào hoạt ảnh bằng cách nhấp chuột phải và chọn chèn khung.

Tạo hoạt ảnh hát nhép trong Adobe Animate bằng cách chọn lớp âm thanh và cho phép phần mềm tính toán hoạt ảnh, với tùy chọn tinh chỉnh mọi điểm không khớp.

Chọn khung hình chính, biểu tượng và nút chọn khung để hoán đổi hình dạng chuột thành hình miệng chính xác hơn nhằm kiểm tra chức năng đồng bộ môi tự động trong Adobe Animate.

Tính năng đồng bộ hóa môi tự động trong Adobe Animate làm cho các nhân vật trở nên sống động và có thể được sử dụng để tạo ra môi đồng bộ hóa chắc chắn với một số sự tinh tế và tinh chỉnh.


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery