Tổng hợp tài nguyên Premiere PRO

gồm có 7 mục chính và bên trong có các mục con

mục 1 có 5 mục con

mục 2 có 4 mục con

mục 3

mục 4

mục 5

mục 6

cuối cùng là mục 7

 

code : https://drive.google.com/drive/folders/0B04sdLWkKb5ZRk9zOEZGdDBxWG8


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery