Autodesk Sketchbook Pro 6 for Desktop and iPad

nguồn : https://www.udemy.com/course/autodesk-sketchbook-pro-6-for-desktop-and-ipad-vtc/

Nội dung khóa học

16 phần • 91 bài giảng • 7 giờ 21 phút tổng thời lượng

 1. Introduction 5 bài giảng • 23 phút
 2. The Interface 10 bài giảng • 49 phút
 3. Brushes 11 bài giảng • 46 phút
 4. Color 6 bài giảng • 24 phút
 5. Line and Text Tools 7 bài giảng • 27 phút
 6. Editing Tools 3 bài giảng • 12 phút
 7. Sketchbook Pro iPad v2 4 bài giảng • 18 phút
 8. Layers 3 bài giảng • 13 phút
 9. Brushes and Colors 4 bài giảng • 19 phút
 10. Work with the Cloud 3 bài giảng • 11 phút
 11. Project: Little Warrior Sketch 10 bài giảng • 1 giờ 1 phút
 12. Project: Little Warrior Color 6 bài giảng • 37 phút
 13. Project: Wireless Mouse 12 bài giảng • 1 giờ 10 phút
 14. Project: Futuristic Sneaker 5 bài giảng • 24 phút
 15. Conclusion 1 bài giảng • 3 phút
 16. Credits 1 bài giảng • 4 phút

link drive google xem trực tiếp khóa học : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13hIUI27do4hNMBuMwgOXB6gMO-y0vCrT


-----------------***---------------
Hướng dẫn cách tải về (dowload): http://khodohoa.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html
-----------------***---------------

Previous picture Next picture Close gallery