Giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh, đồ họa trong và ngoài nước gồm nhiều thể loại như : photography, manipulation, painting, typography ..

Đây là kho tài nguyên tư liệu đồ họa miễn phí dành cho tất cả mọi người trong cộng đồng cùng sử dụng

Bao gồm các khóa học trực tuyến, video hướng dẫn, tài liệu thực hành nhiều mảng khác nhau như Đồ họa ( Nhiếp ảnh, Photoshop, Lightroom, AI , AE , IND , 3Ds, 4D cinema .. ), Lập trình, Thiết kế, Marketing ..

Chuyên về tài nguyên dựng phim, kỹ xảo và thiết kế 2D, 3D